Agile-koulutus 1.10.2014 - OOSIS Oy
Henri Karhatsu (Twitter: @karhatsu)
Sisältö
Mitä Agile on?
Scrum
Kanban
Extreme Programming (XP)
Keskustelua
OSA I - Mitä Agile on?
Esimerkki ketterästä projektista?
Luontevaa? Tehokasta? Laadukasta? Vain vähän turhaa?
Esimerkki ketterästä projektista? - osa 2
Agile manifesto ketterän ohjelmistokehityksen perustana
Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan
That is, while there is value in the items on the right,
we value the items on the left more.
(agilemanifesto.org)
Ketteriä menetelmiä
Do Agile vs. be agile
Onko tärkeää se, että noudattaa jotain ketterää menetelmää vai se että yritys on kokonaisvaltaisesti ketterä?
Mitä ketteryys itse asiassa tarkoittaa?
"Käytämme Scrumia - olemme siis ketteriä?"
Yleisiä ketterien menetelmien ominaisuuksia (1)
Keskittyminen arvoon
What's the next most important thing to do?
Yleisiä ketterien menetelmien ominaisuuksia (2)
Mukautuminen muutokseen
Embracing change
Yleisiä ketterien menetelmien ominaisuuksia (3)
Pienissä paloissa tekeminen, nopea palautesykli
Get feedback early and often
Vesiputousmalli
Suunnittelu
Kehitys
Testaus
Palaute
Päätös
Agile
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleisiä ketterien menetelmien ominaisuuksia (4)
Kokonaan valmiiksi tekeminen
It's not done until it's done
Yleisiä ketterien menetelmien ominaisuuksia (5)
Yhdessä tekeminen, itseohjautuvuus
Business people and developers must work together daily throughout the project.
Yleisiä ketterien menetelmien ominaisuuksia (6)
Jatkuva toiminnan kehittäminen
Continuous improvement
OSA II - Scrum
Scrum Guide
Scrum - roolit
Scrum - sprintit
Scrum - artefaktit
OSA III - Kanban
Kanban - perusperiaatteet
Kanban - core properties
Esimerkki Kanban-taulusta
OSA IV - Extreme Programming (XP)
"Extreme Programming is a discipline of software development based on values of simplicity, communication, feedback, and courage."
"It works by bringing the whole team together in the presence of simple practices, with enough feedback to enable the team to see where they are and to tune the practices to their unique situation."
http://xprogramming.com/what-is-extreme-programming/
XP on ketterän ohjelmistokehityksen näkökulmasta erittäin keskeinen työkalu.
Kanban tai Scrum ilman XP:n käytäntöjä on kuin herkullinen kakkuresepti ilman raaka-aineita.
http://xprogramming.com/what-is-extreme-programming/
OSA V - Keskustelua
Kiitos!
@karhatsu